Under året har både FAP 551-3, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen, ändrats och polismyndigheten gett ut en helt omarbetad föreningsintygsblankett. Dessa hänger ihop och har redan genererat ett stort antal frågor från våra föreningar till förbundet. Svenska Pistolskytteförbundets förbundslednings syn på hur bägge dessa dokument bör förstås och hanteras redovisas därför nedan.

 

 

 

 

 Nyhet från SPSF