Inför kansliets förestående flytt kommer följande information:

Fr.o.m vecka 45 t.o.m vecka 48 kommer inga märkesärenden att handläggas.

Fr.o.m vecka 47 t.o.m vecka 49 kommer inga beställningar på artiklar, studiematerial och pistolskyttekort att kunna handläggas.

Detta p.g.a hög arbetsbelastning inför flytt och utskick av hemortens priser.

 

Vi ber om överseende om detta.

Vår nya postadress kommer att bli Box 27001, 102 52 Stockholm och besöksadressen blir Sandhamnsgatan 61. Där finns vi helt fr o m vecka 48 när flytten bär av.

 

 

Nyhet från SPSF