EU-kommissionen återrapporterar till ministerrådet och parlamentet hur det går med skärpningarna av vapendirektivet.

Man är missnöjd med att arbetet blockeras av rådet och parlamentet genom att dessa inte går med på exempelvis maximalt 10-skottskapacitet i magasin till både långa och korta vapen och totalförbud mot AR15 och Ak-47 och allt som ser ut som dessa, etc. Man menar att arbetet måste slutföras, d.v.s. rådet och parlamentet viker sig, innan kommande månadsskifte "om vi ska hedra minnet av offren i Paris och möta EU-medborgarnas legitima förväntningar att militära vapen inte skall vara i privata händer".

Striden är därmed överflyttad från den tekniska och juridiska arenan till den emotionella. Detta är en mer ovan terräng för vapenägarna, men som vanligt gäller det för oss alla att hålla huvudet kallt och beslutsfattarna varma. Faran är inte över.

Kommissionens rapport bifogas, se länk nedan.

Med vänlig hälsning

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare

 

 

Relaterat material

 

 

Nyhet från SPSF