Välkommen till vår hemsida. 

Här finns information som är gemensam för våra medlemsklubbar, kretsens tävlingskalender med resultat och annat matnyttigt för den som skjuter pistol som sport.

Historia

1945 gjorde Malmö Skyttegilles Pistolklubb en skrivelse till klubbarna i Malmöhus län med ett förslag om att bilda en pistolskyttekrets i länet. Den 11 juni 1945 bildades Malmöhus Pistolskyttekrets. Årsavgiften fastställdes till 5 kr per förening.

Kretsens Banskytteserie 2016

Matchordningen för Kretsens Banskytteserie 2016 finns nu publicerad under "Banserien"

Kretsens årsbok 2016

Finns för nerladdning under Dokument eller Klicka Här...

Föreningsutskick 4-2016

29-12-2016 Hits:46 Nyheter Super User

Finns nu på förbundets hemsida, se länk nedan. Föreningsutskick 4-2016     Nyhet från SPSF

Read more

Överbefälhavarens Julhälsning

22-12-2016 Hits:61 Nyheter Super User

ÖB har skickat ett handbrev till de Frivilliga Försvarsorganisationerna med en Julhälsning. Se länk nedan. ÖB Handbrev 2016       Nyhet från SPSF

Read more

EU-kommissionen har inte gett upp om skä…

24-11-2016 Hits:104 Nyheter Super User

EU-kommissionen återrapporterar till ministerrådet och parlamentet hur det går med skärpningarna av vapendirektivet. Man är missnöjd med att arbetet blockeras av rådet och parlamentet genom att dessa inte går med...

Read more