Nya säkerhetsbestämmelser för civilt skytte har tagits fram och ett exemplar
kommer att distribueras till samtliga föreningar.

De nya bestämmelserna gäller från och med
2015-01-01 och i samband med det upphävs SäkB Civilt skytte 2010. Skjutbanor som i dag följer de gamla bestämmelserna skall succesivt anpassas till SäkB 2015, klart till nästa tillståndsperiod. En större förändring är kulfångshöjden för 25 m banor, nytt mått är 1,50 m räknat från överkant på målet. Observera att kulfångshöjden är beroende av avståndet mellan mål och kulfång. Andra nyheter är detaljerade bestämmelser för skjutning mot plåtmål samt kontrollpunkter för egenkontroll av skjutbana. Om osäkerhet råder rörande tolkning av SäkB eller andra frågor, kontakta Förbundets representant i Anläggningstekniska rådet (ATR), Bo Walger.

 

Relaterat material

 

Nyhet från SPSF