Välkommen till vår hemsida. 

Här finns information som är gemensam för våra medlemsklubbar, kretsens tävlingskalender med resultat och annat matnyttigt för den som skjuter pistol som sport.

Historia

1945 gjorde Malmö Skyttegilles Pistolklubb en skrivelse till klubbarna i Malmöhus län med ett förslag om att bilda en pistolskyttekrets i länet. Den 11 juni 1945 bildades Malmöhus Pistolskyttekrets. Årsavgiften fastställdes till 5 kr per förening.

Tävlingsprogrammet för 2020

Årsboken 2020, finns även under Dokument/Årsböcker

Poängpriser 2017 Fåglar 2017 

Tävlingar 2021 inställda p.g.a. Covid-19 uppdaterat 21-02-21

Svenska Pistolskytteförbundets beslut att ställa in alla tävlingar fram till och med 30 juni kvarstår.

M- och L-kretsens styrelser kommer naturligtvis att noggrant följa såväl utvecklingen av pandemin som de nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Svenska Pistolskytteförbundet, som kan påverka hur kretsarna framöver bör/kan agera.

Senast den 30 maj kommer kretsstyrelserna att ta ett nytt beslut i frågan om möjligheten att genomföra tävlingsprogrammet 2021.

Kretsens Fältserie 2019

Serieresultatet för Kretsens Fältserie 2019 finns nu publicerat under "Fältserien"

Kretsens årsböcker

Finns för nerladdning under Dokument eller Klicka Här... 

Förbundets svar på Remiss 525-1

07-01-2020 Hits:1709 Nyheter Super User

Pistolskytteförbundet har besvarat remissen på Polismyndighetens förslag till ny FAP 525-1 om utförande av skjutbana. Förbundet håller inte med om att besiktningskravet behöver omdefinieras och utvidgas. Inte heller anser förbundet...

Read more

Nordiska Mästerskapen i fältskjutning …

07-01-2020 Hits:1459 Nyheter Super User

Lördagen den 21 september genomfördes de nordiska mästerskapen i fältskjutning. I år stod Norge som värdland och tävlingarna genomfördes på Greipstads Pistolklubbs skjutbana strax väster om Kristiansand. Klicka här   Nyhet från SPSF

Read more

Förbundets svar på remiss Ju2019/02411…

07-01-2020 Hits:1239 Nyheter Super User

Förbundet har idag yttrat sig över utredningen ”En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor”. Sammanfattningsvis avstyrker förbundet att nästan alla vapen ”…ska anses vara av...

Read more