Välkommen till vår hemsida. 

Här finns information som är gemensam för våra medlemsklubbar, kretsens tävlingskalender med resultat och annat matnyttigt för den som skjuter pistol som sport.

Historia

1945 gjorde Malmö Skyttegilles Pistolklubb en skrivelse till klubbarna i Malmöhus län med ett förslag om att bilda en pistolskyttekrets i länet. Den 11 juni 1945 bildades Malmöhus Pistolskyttekrets. Årsavgiften fastställdes till 5 kr per förening.

Årsboken 2020, finns även under Dokument/Årsböcker

Tävlingar 2021 inställda p.g.a. Covid-19 uppdaterat 21-02-21

Svenska Pistolskytteförbundets beslut att ställa in alla tävlingar fram till och med 30 juni kvarstår.

M- och L-kretsens styrelser kommer naturligtvis att noggrant följa såväl utvecklingen av pandemin som de nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Svenska Pistolskytteförbundet, som kan påverka hur kretsarna framöver bör/kan agera.

Senast den 30 maj kommer kretsstyrelserna att ta ett nytt beslut i frågan om möjligheten att genomföra tävlingsprogrammet 2021.

 

Kretsens årsböcker

Finns för nerladdning under Dokument eller Klicka Här...