Hej
 
Hoppas att ni njuter av semester med lite jobb och mycket skytte.
 
På förbundskonferansen i juni diskuterades bland annat hur viktigt det är att rutinerna för att utfärda föreningsintyg är tydliga och väl förankrade.
 
För att underlätta för alla har vi ställt samman ett informationsblad i form av ett Kretsutskick som beskriver vad som gäller.
 
Sprid utskicket till alla i era respektive styrelser och kontrollera så att era rutiner följer riktlinjerna. Riktlinjerna beskriver miniminivån, respektive förening är fri att tillämpa strängare regler en dessa.
 
Om ni har några frågor, tankar eller funderingar så tveka inte att höra av er.
 
 
mvh
Mikael - Ordförande Malmöhus Pistolskyttekrets