Förbundet har idag yttrat sig över utredningen ”En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor”. Sammanfattningsvis avstyrker förbundet att nästan alla vapen ”…ska anses vara av särskilt farlig beskaffenhet…” och att samma effekt på ett bättre sätt kan uppnås genom en justering av straffskalorna. I övrigt har förbundet inga synpunkter.

Remissvar

 

Nyhet från SPSF