Pistolskytteförbundet har besvarat remissen på Polismyndighetens förslag till ny FAP 525-1 om utförande av skjutbana. Förbundet håller inte med om att besiktningskravet behöver omdefinieras och utvidgas. Inte heller anser förbundet att tjänstemän från Polismyndigheten är bäst skickade att besiktiga skjutbanor.

Remissvar

 

Nyhet från SPSF