En preliminär resultatlista finns nu att läsa på förbundets hemsida. Eventuella synpunkter skall vara Yvonne Ericsson tillhanda senast den 20 september.

Preliminära resultatlistan

 

Nyhet från SPSF