Förbundets utbildningssatsning fortsätter. Under förra året utbildades 52 kretsinstruktörer.

Den 18-20 oktober genomförs en kompletterande kretsinstruktörsutbildning i Stockholm. Den 7 december kommer samtliga licensierade kretsinstruktörer att bjudas in till en kretsinstruktörskonferens i Stockholm. Slutligen kommer Förbundet att ta fram två instruktionshäften (”Skjutteknik” och ”Planering och tävling”) under hösten. Dessa kommer att finnas för försäljning på kansliet. Datum kommer att meddelas på hemsidan.

 

 

Nyhet från SPSF