Välkomna till Spillepengens Skyttecenter i Malmö den 27-28 augusti!

Länk till Google Maps

Länk till Inbjudan

Tävlingsledare: Mats Hartell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan: Föranmälan senast den 3 juli, 2022. Anmälan via https://webshooter.se
Efteranmälan i mån av plats och till förhöjd startavgift.

Vapengrupper:
Lördag 27 augusti,
M3.SA rev .357 Magnum
M4.DA rev .357 Magnum
M6.Pistol 9mm-.455
M7.Revolver, max 6,5”

Söndag 28 augusti,
M1.SA rev .41-.44 Magnum
M2.DA rev .41-.44 Magnum
M5.Frigrupp pistol o. revolver 9mm-.455

Startavgifter: Individuellt 300 kr/start samt 300 kr/tremannalag

 

KALLELSE TILL FÖRENINGAR TILLHÖRANDE MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS

Årsmöte:

På grund av den stora risken för spridning av Coronavirus kommer Kretsens Årsmöte den 26 mars att genomföras som en telefon/videokonferens. Närmare tekniska detaljer kommer att mejlas ut till samtliga föreningar.

Ombud:

Varje förening, som har ett ombud närvarande, har en röst samt ytterligare en röst för varje påbörjat 20-tal aktiva medlemmar i föreningen, enligt den redovisning som lämnats via egen krets till Svenska Pistolskytteförbundet. 

(Ett ombud för en förening har rösträtt för hela sin förening.)

Förening som inte rapporterat verksamhet under närmast föregående år äger närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

Kallelse: Kallelse utsändes till varje förening samt publiceras på Kretsens hemsida http://malmokretsen.se/.
Motioner: Inga motioner har inlämnats till kretsstyrelsen.
Propositioner:

En hänskjuten fråga från styrelsen.

  • Sammansättning av Malmöhus Pistolskyttekrets valberedning
Övrigt: Förening/klubb som önskar väcka någon fråga, som inte finns upptagen på dagordningen, skall för att få frågan behandlad, meddela ärendet till kretsstyrelsen senast två veckor före årsmötet.
 

 

Komplett kallelse inklusive bilagor och anmälningsblankett har mejlats till alla föreningar.

ÅRSMÖTET  2014 FÖR FÖRENINGAR TILLHÖRANDE MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS

Årsmöte:

Årsmöte med Malmöhus Pistolskyttekrets ägde rum
onsdagen den 26 mars, 2014 kl. 19.00 på Staffanstorps Gästgivaregård

 

Årsmöte:

Årsmötet med Malmöhus Pistolskyttekrets kommer att genomföras som ett videomöte onsdagen den 24 mars, 2021 kl. 19.00.

Ombud:

Varje förening, som har ett ombud närvarande, har en röst samt ytterligare en röst för varje påbörjat 20-tal aktiva medlemmar i föreningen, enligt den redovisning som lämnats via egen krets till Svenska Pistolskytteförbundet.

(Ett ombud för en förening har rösträtt för hela sin förening.)

Förening som inte rapporterat verksamhet under närmast föregående år äger närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

Motioner: Inga motioner har inlämnats till kretsstyrelsen.

Propositioner: Inga hänskjutna frågor från styrelsen.

Övrigt:

Förening/klubb som önskar väcka någon fråga, som inte finns upptagen på dagordningen, skall för att få frågan behandlad, meddela ärendet till kretsstyrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

 

Komplett kallelse inklusive bilagor och anmälningsblankett har mejlats till alla föreningar.

ÅRSMÖTE 2015 FÖR FÖRENINGAR TILLHÖRANDE MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS

Årsmöte:

Årsmöte med Malmöhus Pistolskyttekrets äger rum
onsdagen den 25 mars, 2015 kl. 19.00 på Staffanstorps Gästgivaregård